HijzelendoornSmart House

woonen.nl vrijstaand [rijtjes] [flats] [verbouwing]
[nieuws] [quiz] [reageer] [vul aan] [bronnen]

Vrije kavels

Wat zijn vrije kavels?
Vrije kavels zijn lapjes bouwgrond die door de overheid beschikbaar worden gesteld om een nieuwbouwwoning op te bouwen. Het huidige kabinet Kok is er gezien de Architectuurnota "Ontwerpen aan Nederland" groot voorstander van om de komende jaren véél meer vrije kavels dan nú beschikbaar te stellen. Dat zal dan voornamelijk gebeuren in de Randstad. Het streven is om vanaf 2005 één derde van alle woningen op de zogeheten Vinexlocaties te realiseren op vrije kavels.

Hoe kom ik aan een vrije kavel?
Vrije kavels worden door de gemeentes beschikbaar gesteld op nieuwbouwlocaties. Vaak staat een oproep om aan te melden voor bouwkavels in de lokale krant. Om in te schrijven moet u een vergoeding betalen — doorgaans enkele honderden guldens — die u terugkrijgt als de deal niet doorgaat. Het aantal inschrijvingen overstijgt namelijk meestal het aantal beschikbare kavels, zodat de vrije kavels via een loting worden toegewezen.

Hoe duur is een vrije kavel?
Een vierkante-meter vrije kavel is niet duurder dan een m2 bouwgrond waarop een afgebouwde koopwoning staat. Om die reden hoeft u het dus niet te laten. Wèl is het zo, dat een vrije kavel doorgaans groter is dan het bij de koopwoning horende stuk grond, zodat de prijs voor de hele lap grond hoger uitvalt. Maar daar krijgt u dus ruimte voor terug.
Voor een doorsnee vrije kavel in de Randstad betaalt u gemiddeld fl 150.000,- (prijsniveau januari 2001), maar dan moet uw droomwoning nog worden gebouwd.

Is het veel duurder om een woning op een vrije kavel te bouwen dan om een kant-en-klare nieuwbouwwoning te kopen?
Los van de "iets" hogere prijs vanwege de grotere lap grond, is een kant-en-klare woning meestal goedkoper dan een woning op een vrije kavel. Hoeveel precies is moeilijk in te schatten. Dat hangt er namelijk vanaf hoeveel zeggenschap u zelf wenst in de totstandkoming van uw eigen woning.
Als u besluit een cataloguswoning — bijvoorbeeld een Smart House of een Variomatic — neer te zetten, betaalt u níet veel meer dan voor een nieuwbouwwoning van de projectontwikkelaar of het tweedehandsje dat de makelaar u aanbiedt. Voor zowel "ready-mades" als cataloguswoningen is het instapniveau ongeveer een half miljoen.
Aan het andere eind van het prijzenspectrum staat de "droomwoning". Samen met een architect naar uw keuze bedenkt u het huis waarin al uw woonwensen uitkomen. Dat kost u één tot anderhalf maal zoveel als een standaard koopwoning. Zeker niet meer.

In 1989 kocht ik een nieuwbouwwoning, een zogeheten Premie-A woning. Daarvan werd een gedeelte gesubsidiëerd door de rijksoverheid. Is het ook mogelijk om subsidie te krijgen op een woning op een vrije kavel?
Nee, de rijksoverheid is begin jaren negentig afgestapt van subsidieverlening op koopwoningen. U krijgt dus geen subsidie op de kavel en ook niet op de woning.

Een neef van mij is makelaar. Hij vertelde dat mensen die met een architect in zee gaan, achteraf altijd veel duurder uit zijn dan de architect hen aan de hand van het ontwerp voorrekent. Klopt dat?
Nee, er zijn wettelijke regelingen die dat verhinderen. Als het werk veel duurder wordt na aanbesteding door de architect en aanneming door de bouwondernemer, stapt u gewoon naar de rechter. Dan krijgt ú gelijk, en vechten de architect en de aannemer het gedoe over de exorbitant hoge kosten onderling zelf wel uit.

Meer informatie over vrije kavels is te vinden op de website van Erflanden, Hoogeveen (met o.a. "testimonials" van bewoners)

Laatst gewijzigd: 18 januari 2001. Geschreven door Mic Barendsz, Bouwen met Staal voor het marktteam Woningbouw.
Idee en concept Mooi!wonen © Mic Barendsz en Arend Dolsma, Bouwen met Staal, 2000. Bouwen met Staal is geen autoriteit op de financiële aspecten van de bouw van nieuwbouwwoningen op vrije bouwkavels.